Arvot

Kuvateksti

Luonnonvarat ja kestävä kehitys

Vaatteiden ja tavaroiden kierrättäminen pidentää niiden käyttöikää ja vähentää luonnonvarojen tuhlausta. Kierrätys tapahtuu myös tyypillisesti lähialueen kuluttajien kesken, mikä pienentää tavaroiden kuljettamisen tarvetta ja siitä aiheutuvia päästöjä.

Lapset ja vanhukset

Eemelin Kirppiksellä pyritään siihen, että lapsiperheiden ja seniorien on vaivatonta käyttää kirpputorin palveluita. Kirpputorilla on lasten leikkipaikka ja kulkuväylät on suunniteltu siten, että niillä mahtuu kulkemaan rattaiden ja vaunujen kanssa. Lähialueen ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset voivat neuvotella tavaroiden tuonti-ja vientimahdollisuudesta henkilökunnan kanssa.


Ihminen ja kaupunki

Tuemme päihteetöntä kaupunkikulttuuria, välitöntä vuorovaikutusta, aktiivista kansalaistoimintaa ja perheiden yhteistä tekemistä.

Kaupunkiympäristöissä esim. viheralueiden säilyttäminen eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan muuttumattomana vaatii aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta - tapahtuu vain seuraamalla aktiivisesti päätöksentekoa ja osallistumalla.

Ympäristöllä on vaikutusta ihmiseen, minkä vuoksi sitä koskeva päätöksenteko kuuluu merkittävällä tavalla myös hänelle itselleen.